Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Barkowie

REKRUTACJA 2021/2022

Dokumenty do pobrania

  Komunikat Dyrektora w sprawie wolnych miejsc w OP i PP w 2021/2022

  Harmonogram rekrutacji - SP im. Janusza Korczaka w Barkowie

  Regulamin Rekrutacji w SP im. Janusza Korczaka w Barkowie

  Regulamin Komisji Rekrutacyjnej - SP im. Janusza Korczaka w Barkowie

  Karta zapisu do SP im. Janusza Korczaka w Barkowie

  Wniosek do klasy pierwszej SP im. Janusza Korczaka w Barkowie

  Wniosek do OP i PP SP im. Janusza Korczaka w Barkowie

  Deklaracja o kontynuowaniu OP i PP w SP im. Janusza Korczaka w Barkowie

  zał. nr 1 oświadczenie rodzina wielodzietna

  zał. nr 2 oświadczenie samotne wychowywanie dziecka

  zał. nr 3 oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

  zał. nr 4 oświadczenie realizacja obowiązku wych. przed. obowiązku szkolnego

  zał. nr 5 oświadczenie trudna sytuacja materialna

  zał. nr 6 oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem lub wsparciem

  zał.nr 7 oświadczenie woli przyjęcia dziecka

  zał. nr 8 oświadczenie realizacja obowiązku wychowania przedszkolnego/obowiązku szkolnego

  zał. nr 9 oświadczenie którego rodzeństwo realizuje obowiązek

  zał.nr 10 oświadczenie obwód szkolny

  zał. nr 11 oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania dziecka