Szanowni Rodzice!


Poniżej zamieszczamy wyniki postępowania rekrutacyjnego:


  protokol_201920_oplista_przyjetych.pdf

  protokol_201920_pplista_przyjetych.pdf

  protokol_201920_pplista_nieprzyjetych.pdf


___________________________________________________________________

Drodzy Rodzice!

Jeżeli chcecie, aby wasze dzieci kontynuowały naukę w naszym Punkcie Przedszkolnym "BAJKA" oraz w oddziale przedszkolnym, prosimy o wypełnienie deklaracji najpóżniej do 20 lutego 2019 roku w sekretariacie szkoły.

  deklaracja_o_kontynuowaniu_oppp_barkowo.pdf

 

Po weryfikacji złożonych deklaracji, ogłosimy wolne miejsca

  komunikat_dyrektora_o_wolnych_miejscach.pdf

i rozpoczniemy Rekrutację na rok szkolny 2019/20 tj.
od 
25 lutego 2019 roku do 04 marca 2019 roku do godziny 15.00.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Należy je składać w sekretariacie szkoły, gdyż zostaną nadane numerki dla każdego przyjętego wniosku.

Proszę pamiętać, że jeżeli spełniają Państwo którekolwiek kryterium rekrutacyjne to należy dołączyć odpowiedni załącznik do wniosku.

Wszystkie niezbędne wnioski wraz z załącznikami znajdują się poniżej:

 

  wniosek_do_oppp_barkowo.pdf

  wniosek_do_kli___barkowo.pdf

  zal_nr_1__oswiadczenie_rodzina_wielodzietna.pdf

  zal_nr_2__oswiadczenie_samotne_wychowywanie_dziecka.pdf

  zal_nr_3__oswiadczenie_o_prowadzeniu_dzialanosci_gospodarczej.pdf

  zal_nr_3__oswiadczenie_o_prowadzeniu_gospodarstwa_rolnego.pdf

  zal_nr_4__oswiadczenie_realizacja_obowiazku_wych_przedsz__ob_szk.pdf

  zal_nr_5__oswiadczenie_trudna_sytuacja_materialna.pdf

  zal_nr_6__oswiadczenie_o_objeciu_rodziny_nadzorem_lub_wsparciem.pdf

  zal_nr_7__oswiadczenie_woli_przyjecia_dziecka.pdf

  zal_nr_8__oswiadczenie_realizacja_obowiazku_wych_przedsz__ob_szk.pdf

  zal_nr_9__oswiadczenie_kiorego_rodzenstwo_realizuje_obow.pdf

  zal_nr_10__oswiadczenie_obwod_szkolny.pdf

  zal_nr_11__oswiadczenie_rodzicow_o_miejscu_zamieszkania_dziecka__wzordocwzor.pdf

   uchwala_rady_miejskiej_w_sprkryteriow_.pdf