ZŁOTA PIĄTKA W NASZEJ SZKOLE,
czyli uczniowie z najwyższą średnią ocen w danym miesiącu

 

 

Złota Piątka Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Barkowie została ustanowiona w 2015r. Tworzą ją uczniowie z najwyższą średnią w danym miesiącu (jednak nie niższą niż 5,00). Nazwiska, zdjęcia i wysokość średniej ocen zostają umieszczone na korytarzu szkolnym, na stronie szkoły oraz na stronie portal.librus.pl. W roku szkolnym 2018/2019, Złota Piątka nominowana będzie w miesiącu wrześniu  w kategoriach klasowych ( IV-V, VI-VIII), pozostałe miesiące IV-VIII. Na koniec roku szkolnego zostają wyłonieni laureaci Złotej Piątki z całego roku szkolnego.Są to uczniowie, którzy najczęściej znajdowali się na prowadzeniu. Dostają oni upominki ufundowane przez Radę Rodziców.