Wyniki rekrutacji

  Lista przyjętych do Punktu Przedszkolnego

  Lista przyjętych do Oddziału Przedszkolnego

  Lista przyjętych do klasy I

  zał. nr 7 oświadczenie woli przyjęcia dziecka

--------------------------------------------------------

   Lista nieprzyjętych do Punktu Przedszkolnego

Dokumenty rekrutacyjne

  Komunikat Dyrektora

  Harmonogram rekrutacji

  Regulamin Komisji Rekrutacyjnej - SP Barkowo

  Regulamin Rekrutacji - SP Barkowo

  Karta zapisu do szkoły - SP Barkowo

  Wniosek do klasy I - SP Barkowo

  Wniosek do OP PP - SP Barkowo

  zał. nr 1 oświadczenie rodzina wielodzietna

  zał. nr 2 oświadczenie samotne wychowywanie dziecka

  zał. nr 3 oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

  zał. nr 3 oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

  zał. nr 4 oświadczenie realizacja obowiązku wychowania przedszkolnego/obowiązek szkolny

  zał. nr 5 oświadczenie trudna sytuacja materialna

  zał. nr 6 oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem lub wsparciem

  zał. nr 7 oświadczenie woli przyjęcia dziecka

  zał. nr 8 oświadczenie realizacja obowiązku wychowania przedszkolnego/obowiązku szkolnego

  zał. nr 9 oświadczenie którego rodzeństwo realizuje obowiązek

  zał. nr 10 oświadczenie obwód szkolny

  zał. nr 11 oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania dziecka

Zobacz również