Szkoła Podstawowa imienia Janusza Korczaka w Barkowie

e-mail: spbarkowo75@superszkolna.pl

telefon: 71-385-6424

 

 

 

Barkowo – leży w północnej części województwa Dolnośląskiego w Kotlinie Żmigrodzkiej. Pierwsza wzmianka o miejscowości Barkowo pochodzi w 1335 roku.


Szkoła Podstawowa położona jest na wschodnim krańcu Barkowa. Przed wojną w Barkowie były dwie szkoły: katolicka i ewangielicka.

Po wojnie pierwsza szkoła podstawowa powstała w 1946 roku – mieściła się w dwóch budynkach połączonych ze sobą. Jeden jest poniemiecki, a drugi wybudowany w latach 90-tych.

Pierwszym dyrektorem szkoły został Stanisław Rogowski.

Następni dyrektorzy szkoły:

 •  Stefan Urbaniak
 • Julia Wysocka
 • mgr Antoni Grzebieluch
 • lek.wet. Waldemar Babij
 • mgr Mariusz Pawłowski
 • mgr Małgorzata Mularczyk
 • mgr Lilla Maciocha


Historię szkoły tworzyli dyrektorzy oraz znakomici nauczyciele – pedagodzy i wychowawcy młodzieży szkolnej:

 •  Jan Ziajka
 • Genowefa Ziajka
 • Stefania Ziajka
 • Franciszek Bereza
 • Halina Motwicka
 • Karolina Klonowska
 • Jadwiga Ostapiuch
 • Zenon Kuczyński
 • Józef Kołaczek
 • Leon Niewiadomski
 • Barbara Fronczak
 • Biesuga, Malicki
  

Jan Ziajka -  pierwszy  kierownik  szkoły

Szkoła pełni na wsi inną rolę niż w mieście – jest jedynym miejscem publicznym dla lokalnej społeczności. Miejscem, które w zależności od inwencji nauczycieli może służyć kulturze, edukacji i aktywizacji społecznej. Wiele prac w szkole pomagają wykonać rodzice uczniów. W szkole dzieci otrzymują solidną opiekę wychowawczą. To, że szkoła funkcjonuje w najbliższym środowisku dziecka, że tu jest blisko jego dom i rodzina ma niebagatelne znaczenie wychowawcze.
 

 

Budowa nowej szkoły trwała około 20 lat, rozpoczął ją dyrektor mgr Antoni Grzebieluch, a zakończył dyrektor lek.wet. Waldemar Babij. Budowa nowej szkoły została zakończona w roku 1999. W historię nowej szkoły wpisano nazwiska następujących nauczycieli:

 • mgr Maria Bakalarska
 • mgr Janina Mackiewicz
 • mgr Wiktor Petruś
 • mgr Jolanta Gurkowa
 • Bogusława Szelest
 • Danuta Żyto
 • Stanisław Kupisiński
 • Ludwika Kuczkowska
 • Irena Strzykalska

 

Dzięki władzom gminnym i społeczności lokalnej powstała ładna i nowoczesna szkoła.

 

 

nowy budynek szkolny

 

W roku szkolnym 2015/2016 do szkoły uczęszcza 143 uczniów. Dzieci mieszkające poza Barkowem są dowożone do szkoły autobusem. Dowożonych do szkoły jest 104 dzieci. Szkoła posiada 8 sal lekcyjnych, świetlicę - bibliotekę, punkt przedszkolny,oddział przedszkolny, salę gimnastyczną, salę komputerową, gabinet dyrektora,sekretariat, pokój nauczycielski, gabinet higieny, boisko szkolne - wielofunkcyjne i plac zabaw dla najmłodzych. 

 

Wswojej małej i przytulnej szkole dzieci czują się dobrze,są w zasadzie wolne od wszechogarniającego duże szkoły miejskie problemu przemocy i narkotyków. W szkole panuje miłai przyjazna atmosfera. Każdego dnia rodzice mogą przyjść do szkoły aby porozmawiać o sukcesach dzieci i ich problemach.

 


Od 1 września 2015 roku szkołą kieruje dyrektor mgr Lilla Maciocha. Kadra nauczycielska składa się z 15 osób. Do szkoły uczęszcza 143 dzieci z 12 miejscowosci:

 • Barkowo
 • Łapczyce
 • Kędzie
 • Szydłów
 • Wierzbina
 • Barkówko
 • Białawy
 • Białawy Wielkie
 • Lubiel
 • Czaplewo
 • Bychowo
 • Karnice

Nasza szkoła jest„Szkołą Promującą Zdrowie“. Codziennie odbywa się dożywianie, rozprowadzane jest również mleko. Bierzemy udział w programie 5 porcji warzyw, owoców lub soku. Przy szkole działa wolontariat i PCK.

          


Uczniowie korzystają ze środowiskowej świetlicy w godz. 12.30 – 15.00 oraz z pracowni komputerowej w miarę potrzeb. Na zajęciach wykorzystują przenośne komputery, tablice interaktywne, co uatrakcyjnia naukę.

 

pracownia komputerowa

Każdy uczeń może brać czynny udział w licznych konkursach szkolnych, na etapie gminnym i powiatowym. Często organizowane są wyjazdy do teatru, kina, na wycieczki, „Zieloną Szkołę“. Również od kilku lat, na miejscu odbywają się cykliczne koncerty edukacyjne organizowane przez Lubuskie Biuro Koncertowe.

Każdy z koncertów ma inny temat przewodni. Dzieci uczestnicząc w tych muzycznych opowieściach mają możliwość poznawać różne instrumenty, różne rodzaje muzyki oraz uczyć się jak świat emocji wyrażać poprzez muzykę. Przyjeżdżają do nas artyści teatralni oferując przedstawienia dla klas młodszych i starszych.


Szkoła wraz z Radą Rodziców przygotowuje wiele imprez m. in.: Gminny Czwórbój Lekkoatletyczny, Andrzejki, Mikołajki, Jasełka, Dzień Wiosny, Dni Unii Europejskiej, Pasowanie na Przedszkolaka, Dzień Rodziny, Dzień Babci i Dziadka, Szkolna Spartakiada, Dzień Papieski, Dni Patrona.

   


ZAJĘCIA DODATKOWE:

 • Zespół wyrównawczy z matematyki
 • Koło teatralne
 • Koło przyrodnicze
 • Koło redakcyjne
 • Zajęcia plastyczne
 • Zajęcia rekreacyjno-artystyczne
 • Zajęcia z j. angielskiego
 • Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
 • Zajęcia dydaktyczno-rozwijające
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • Zajęciarozwijające uzdolnienia
 • Zajęcia sportowo-rekreacyjne

 


UDZIAŁ W PROJEKTACH:

 • „Chcę i mogę”
 • „Wyrównywanie szans uczniów w gminie Żmigród”
 • ,, Mały Mistrz”
 • ,, Moje dziecko idzie do szkoły”
 • ,, Edukacja dla Doliny Baryczy”
 • ,, Nauczyciel na 6”

   Historia Szkoły