Szkoła Podstawowa imienia Janusza Korczaka w Barkowie

e-mail: spbarkowo75@poczta.onet.pl

telefon: 71-385-6424

 

 

 

 

Barkowo – leży w północnej części województwa Dolnośląskiego w Kotlinie Żmigrodzkiej. Pierwsza wzmianka o miejscowości Barkowo pochodzi w 1335 roku.

 

Szkoła Podstawowa położona jest na wschodnim krańcu Barkowa. Przed wojną w Barkowie były dwie szkoły:katolicka i ewangielicka

Po wojnie pierwsza szkoła podstawowa powstała w 1946 roku – mieściła się w dwóch budynkach połączonych ze sobą. Jeden jest poniemiecki, a drugi wybudowany w latach 90-tych.

Pierwszym dyrektorem szkoły został Stanisław Rogowski. Następni dyrektorzy szkoły:

-          Stefan Urbaniak

-          Julia Wysocka

-          mgr Antoni Grzebieluch

-          lek.wet. Waldemar Babij

-          mgr Mariusz Pawłowski

-          mgr Małgorzata Mularczyk

-          mgr Lilla Maciocha

Historię szkoły tworzyli dyrektorzy oraz znakomici nauczyciele – pedagodzy i wychowawcy młodzieży szkolnej:

 

Jan Ziajka
Genowefa Ziajka
Stefania Ziajka
Franciszek Bereza
Halina Motwicka
Karolina Klonowska
Jadwiga Ostapiuch
Zenon Kuczyński
Józef Kołaczek
Leon Niewiadomski
Barbara Fronczak
Biesuga, Malicki

 

 

 Pierwszy  kierownik  szkoły  – Jan Ziajka

 

Szkoła pełni na wsi inną rolę niż w mieście – jest jedynym miejscem publicznym dla lokalnej społeczności. Miejscem, które w zależności od inwencji nauczycieli może służyć kulturze, edukacji i aktywizacji społecznej. Wiele prac
w szkole pomagają wykonać rodzice uczniów. W szkole dzieci otrzymują solidną opiekę wychowawczą. To, że szkoła funkcjonuje w najbliższym środowisku dziecka, że tu jest blisko jego dom i rodzina ma niebagatelne znaczenie wychowawcze.

 

Budowa nowej szkoły trwała około 20 lat, rozpoczął ją dyrektor mgr Antoni Grzebieluch, a zakończył dyrektor lek.wet. Waldemar Babij. Budowa nowej szkoły została zakończona w roku 1999. W historię nowej szkoły wpisano nazwiska następujących nauczycieli:

- mgr Maria Bakalarska

- mgr Janina Mackiewicz

- mgr Wiktor Petruś

  - mgr Jolanta Gurkowa

- mgr Bogusława Szelest

- mgr Danuta Żyto

- mgr Stanisław Kupisiński

- Ludwika Kuczkowska

- Irena Strzykalska

 

Dzięki władzom gminnym i społeczności lokalnej powstała ładna i nowoczesna szkoła.

 

 

Nowy budynek szkolny.

 

W roku szkolnym 2015/2016 do szkoły uczęszcza 143 uczniów. Dzieci mieszkające poza Barkowem są dowożone do szkoły autobusem. Dowożonych do szkoły jest 104 dzieci. Szkoła posiada 8 sal lekcyjnych, świetlicę - bibliotekę, punkt przedszkolny,oddział przedszkolny, salę gimnastyczną, salę komputerową, gabinet dyrektora,sekretariat, pokój nauczycielski, gabinet higieny, boisko szkolne - wielofunkcyjne i plac zabaw dla najmłodzych. 

 

W swojej małej i przytulnej szkole dzieci czują się dobrze,są w zasadzie wolne od wszechogarniającego duże szkoły miejskie problemu przemocy i narkotyków. W szkole panuje miła       i przyjazna atmosfera. Każdego dnia rodzice mogą przyjść do szkoły aby porozmawiać o sukcesach dzieci i ich problemach.

 

Obecnie, od 1 września 2015 roku szkołą kieruje dyrektor    mgr Lilla Maciocha. Kadra nauczycielska składa się z 15 osób. Do szkoły uczęszcza 143 dzieci  12 miejscowości:

 

- Barkowo

- Łapczyce                              

- Kędzie

- Szydłów

- Wierzbina

- Barkówko

- Białawy

- Białawy Wielkie

- Lubiel

- Czaplewo

- Bychowo

- Karnice

            

Nasza szkoła jest „Szkołą Promującą Zdrowie“. Codziennie odbywa się dożywianie, rozprowadzane jest również mleko. Bierzemy udział w programie 5 porcji warzyw, owoców lub soku.

Przy szkole działa wolontariat i PCK.

       


Uczniowie korzystają ze środowiskowej świetlicy w godz. 12.30 – 15.00 oraz z pracowni komputerowej w miarę potrzeb.          
Na zajęciach wykorzystują przenośne komputery, tablice interaktywne, co uatrakcyjnia naukę.

 

 

Pracownia komputerowa.

Każdy uczeń może brać czynny udział w licznych konkursach szkolnych, na etapie gminnym i powiatowym. Często organizowane są wyjazdy do teatru, kina, na wycieczki, „Zieloną Szkołę“. Również od kilku lat, na miejscu odbywają się cykliczne koncerty edukacyjne organizowane przez Lubuskie Biuro Koncertowe.

 

 

 

Każdy z koncertów ma inny temat przewodni. Dzieci uczestnicząc w tych muzycznych opowieściach mają możliwość poznawać różne instrumenty, różne rodzaje muzyki oraz uczyć się jak świat emocji wyrażać poprzez muzykę. Przyjeżdżają do nas artyści teatralni oferując przedstawienia dla klas młodszych
i starszych. 

  

Szkoła wraz z Radą Rodziców przygotowuje wiele imprez m. in.: Gminny Czwórbój Lekkoatletyczny, Andrzejki, Mikołajki, Jasełka, Dzień Wiosny, Dni Unii Europejskiej, Pasowanie na Przedszkolaka, Dzień Rodziny, Dzień Babci i Dziadka, Szkolna Spartakiada, Dzień Papieski, Dni Patrona.

 

  

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

 

 • Zespół wyrównawczy z matematyki
 • Koło teatralne
 • Koło przyrodnicze
 • Koło redakcyjne
 • Zajęcia plastyczne
 • Zajęcia rekreacyjno-artystyczne
 • Zajęcia z j. angielskiego
 • Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
 • Zajęcia dydaktyczno-rozwijające
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • Zajęcia  rozwijające uzdolnienia
 • Zajęcia sportowo-rekreacyjne

 

 

UDZIAŁ W PROJEKTACH

 • „Chcę i mogę”.
 • „Wyrównywanie szans uczniów w gminie Żmigród”.
 • ,, Mały Mistrz”
 • ,, Moje dziecko idzie do szkoły”
 • ,, Edukacja dla Doliny Baryczy”
 • ,, Nauczyciel na 6”

 

   Historia Szkoły