SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2020/2021

 

przewodnicząca 

Zuzanna Niezgódka

 

z-ca przewodniczącej

Julia Rasińska

 

 

 

sekretarz

Zofia Frąckowiak

 

 


SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2019/2020

przewodnicząca 

Zuzanna Niezgódka

z-ca przewodniczącej

Patryk Mielcarek

 

 

z-ca przewodniczącej

Aleksandra Mielcarek

 

Cele  Samorządu Uczniowskiego realizowane w ramach wykonanych zadań:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów,
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw,
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły,
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę,
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów,
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

11.10.2019 Wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Kandydaci Zofia Frąckowiak, Kacper Gereło, Aleksandra Mielcarek, Patryk Mielcarek i Zuzanna Niezgódka zaprezentowali społeczności szkolnej swoje programy wyborcze.

W wyniku wyborów został ustalony następujący skład samorządu: 

przewodnicząca Zuzanna Niezgódka, 

z-ca przewodniczącej Patryk Mielcarek, 

z-ca przewodniczącej Aleksandra Mielcarek

 Opiekun Samorządu Uczniowskiego został wyłoniony w wyniku głosowania społeczności szkolnej. 

LISTOPAD

11.11.2019 

Udział sztandaru Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka we mszy świętej i uroczystościach gminnych Święta Niepodległości.

12.11.2019

Pomoc w obchodach Święta Niepodległości – poczet sztandarowy na uroczystości szkolnej

21.11.2019 

Organizacja Dnia Życzliwości

Cel główny happeningu to rozpowszechnienie życzliwości wśród młodzieży.

Cele szczegółowe:

 • wykształcenie umiejętności udzielania wzmacniających komunikatów w relacjach interpersonalnych
 • mówienia dobrych rzeczy pod czyimś adresem, udzielania pochwał, komplementów;
 • kształtowanie postawy otwartej w kontaktach międzyludzkich;
 • cementowanie więzi w grupie opartych o życzliwe informacje zwrotne.

Podczas przekraczania progu szkoły wszyscy zostali obdarowani dobrym słowem na cały dzień (karteczki z mottem, cytatem). W szkolnym atelier Agata Zaborowska wykonywała  radosne zdjęcia z przyjaciółmi. Na tablicy przy wejściu do szkoły każdy mógł zamieścić kilka miłych słów skierowanych do koleżanki czy kolegi w ramach akcji „Może ktoś na ten list czekał kilka długich lat?” Uczniowie klas V-VIII wraz z wychowawcą dokonali obiektywnego wyboru 1-2 kandydatów do Orderu Życzliwości. Lista kandydatów wraz z pisemnym uzasadnieniem (5-7 zdań) przewodniczący klasy przekazał opiekunowi Samorządu Szkolnego. Kapituła Orderu Życzliwości w imieniu dzieci wybrała najżyczliwszych z najżyczliwszych i nadała odznaczenie – Order Życzliwości, który w 2019 otrzymali: Kacper Tuta, Ola Mielcarek i Julka Rasińska.

21.11.2019 

Pasowanie na Starszaka – obecność Pocztu Sztandarowego na uroczystości szkolnej.

22.11.2019 

Pasowanie Pierwszaków – prowadzenie imprezy przez przewodniczącą szkoły oraz uświetnienie i dodanie rangi wydarzeniu przez obecność Pocztu Sztandarowego.

29.11.2019 

Organizacja dyskoteki andrzejkowej

28_11_2019_dyskoteka_andrzejkowa

W listopadzie został zrealizowany jeden z punktów wyborczych przewodniczącej szkoły. Dzięki wsparciu Rady Rodziców pojawił się automat ze zdrową żywnością i napojami.

GRUDZIEŃ 

 06.12.2019

 Szkoła pełna Mikołajów. Czapka Mikołaja przepustką do uzyskania szczęśliwego numerka tego dnia.

01-13.12.2019

Konkurs dla wszystkich zespołów, od Przedszkola do klasy VIII, na świąteczno - zimową dekorację klasy i drzwi. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród przez Radę Rodziców 20.12.2019

Konkurs „Zaczarowana klasa” dla wszystkich zespołów na świąteczno - zimową dekorację klasy i drzwi.

13 grudnia konkurs  został rozstrzygnięty. Komisja w składzie pani Martyna Zalewska-Rybka, pani Monika Niezgódka i pan Marek Zawadzki wybrała najlepszych z najlepszych. Nagrody dla wszystkich ufundowała Rada Rodziców.

W kategorii I-III

Nagrodę specjalną otrzymał zespół Starszaków wraz z opiekunami za przepięknie udekorowane wejście i drzwi do swojej sali.

1 miejsce  klasa 1

2 miejsce  klasa 3

3 miejsce klasa 2 i oddział przedszkolny

W kategorii V-VIII

1 miejsce 6a i 6b

2 miejsce 5a

3 miejsce 5b

STYCZEŃ

 13.01.2020 

 organizacja szkolnego Dnia Koszuli w ramach Światowego Dnia Koszuli. Koszula zapewniała zwolnienie z pytania. W tym dniu miała miejsce również sesja fotograficzna.

 LUTY

 03.02.2020 

 Z inicjatywy samorządu wprowadzono Dzień bez pytania i prac pisemnych. W każdym miesiącu losowany jest jeden taki dzień

 07.02.2020 

 Walentynki w szkole. Na korytarzu stanęło Drzewo Walentynkowe i Poczta Walentynkowa. Listy zostały rozdane podczas Zabawy Karnawałowej.

 

 Kontrola czystości w szatniach

MARZEC

08.03.2020 

Życzenia dla Pań i Panów z okazji ich święta

 

W związku z zaistniałą sytuacją –pandemia koronawirusa- szkoła zaczęła pracować zdalnie, co spowodowało, że reszta zaplanowanych zadań nie została zrealizowana.  Pojawiły się natomiast nieplanowane działanie jak:


 

KWIECIEŃ

 

Akcja „Będzie dobrze” polegała  na wykonaniu  pogodnej i wesołej pracy plastycznej zawierającej słońce, tęczę lub inny symbol nadziei. Celem akcji było niesienie nadziei w tych niecodziennych czasach. W akcję włączyli się uczniowie i nauczyciele, którzy na znak jedności i solidarności ze wszystkimi, którzy teraz muszą zostać w domach wykonali przepiękne prace.  Ich dzieła można podziwiać w galerii i na szkolnym profilu na FB.

 

 CZERWIEC

 26.06.2020

Przewodnicząca szkoły pożegnała uczniów klas ósmych.

 26.06.2020

Film uczniów i rodziców z podziękowaniami dla nauczycieli - zamieszczony na Fb, za który bardzo dziękujemy:)

 

Wnioski do dalszej pracy:

 • Rozbudzenie w młodzieży ich kreatywności, zainspirowanie do wychodzenia z własnymi inicjatywami, propozycjami i pomysłami;
 • Wzmocnienie samodzielności, samodyscypliny i odpowiedzialności młodzieży, aby poprawić efektywność pracy na rzecz szkoły.

                                                                              Opiekun Samorządu Uczniowskiego Bożena Szymanowicz