podziekowanie_dla_radyb_rodzicow.pdf

  podziekowanie_dla_sponsorow.pdf

 

Przyjaciele Szkoły

„… dać dziecku całe powietrze, słońce,

całą życzliwość, jaka mu się należy,

niezależnie od zasług czy win,

zalet czy przywar.”

J. Korczak

 

Dyrektor ,Grono Pedagogiczne oraz Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Barkowie

gorąco i serdecznie dziękują

 

 1. Zarządowi Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

 2. Michałowi Sznajder

 3. Józefowi Maciąg

 4. Pawłowi Panyło

 5. Ryszardowi Czechowskiemu

 6. Firmie VeraFoto

 7. Henrykowi Załanowskiemu

 8. Zbigniewowi Wajer

 9. Patrycji Augustyniak-Seredyńskiej

 10. Teresie Augustyniak

 11. Adamowi Błońskiemu

 12. Henrykowi Rudnickiemu

 13. Magdalenie Matusiak

 

za wsparcie, ofiarność i życzliwość

okazane naszej placówce.

 

 ......................................................................................................

 

 

JEDYNIE PRAWDZIWY CZŁOWIEK ZAUWAŻY

POTRZEBY INNEGO CZŁOWIEKA

JEDYNIE CZŁOWIEK WIELKIEGO SERCA

WYCIĄGNIE DŁOŃ POMOCNĄ DŁOŃ

 

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie

Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Barkowie

 

SERDECZNIE DZIĘKUJĄ

Radzie Rodziców

 

za okazane serce, życzliwość oraz pracę na rzecz Szkoły. Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę, życzymy powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń oraz sukcesów.