10-lecie nadania Szkole imienia Janusza Korczaka
 


Dni Patrona 2018

W tym roku obchodzimy  10 – rocznicę nadania naszej szkole imienia Janusza Korczaka oraz poświęcenia sztandaru szkoły. W ramach obchodów Jubileuszu 10- lecia, Rada Pedagogiczna przy współpracy z Radą Rodziców zaplanowała szereg działań upamiętniających  to wydarzenie.

Przedstawiamy planowane działania, które odbędą się w ,, Dniach Patrona” od 7 do 11 maja 2018:

  • Turniej wiedzy o Patronie ,,Kocham Cię szkoło” (na wzór teleturnieju ,,Kocham Cię Polsko”),
  • Zawody sportowe o ,,Order Króla Maciusia”,
  • Najładniejsza gazetka klasowa o Patronie,
  • Konkurs plastyczny – Pocztówka korczakowska,
  • Dobry uczynek, podaj dalej – skrzynka dobrych uczynków,
  • Przedstawienie teatralne w wykonaniu grupy szkolnych ,,Artystów”,

11 maja odbędzie się uroczyste podsumowanie Tygodnia Patrona, na które planujemy zaprosić ,,Przyjaciół naszej szkoły”. W tym dniu nastąpi uroczyste odsłonięcie i poświęcenie popiersia Janusza Korczaka.

Planujemy także zakupienie okolicznościowych słodyczy z logo szkoły, zmontowanie pamiątkowego filmu, wykonanie tabliczek z najpopularniejszymi cytatami Janusza Korczaka, wykonanie plakatów okolicznościowych oraz wystawy zdjęć.

W  związku z tak ambitnymi planami, zwracamy się z prośbą, do wszystkich rodziców,  o wsparcie naszych działań. Rada  Rodziców przygotowała cegiełki okolicznościowe przeznaczone na ten cel. Cegiełki o wartości 5zł i 10 zł można nabyć w sekretariacie szkoły, a także u uczennic klasy VII. Każdy darczyńca zostanie zapisany jako ,, Przyjaciel Szkoły”. Listę darczyńców z podziękowaniami umieścimy na naszej stronie internetowej.

  cegielka_okolicznosciowa_10zl.pdf    cegielka_okolicznosciowa_5zl.pdf   plakat.pdf

 

„Jestem nie po to, aby mnie kochali i  podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał.

Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie,

ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka”.


Traktując słowa Janusza Korczaka jako dewizę naszych poczynań, w szczególny sposób w tym roku obchodziliśmy Dni Patrona. Działo się tak dlatego, że 09 maja  2018 roku minęła 10. rocznica nadania Szkole Podstawowej w Barkowie imienia Janusza Korczaka oraz poświęcenia sztandaru.

         Z okazji Jubileuszu 10-lecia zaplanowano mnóstwo działań poświęconych pamięci naszego patrona. 07 maja 2018r. odbyły się zawody sportowe o Order Króla Maciusia, w którym uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli. Zwycięzcy zostali nagrodzeni pamiątkowym medalem z orderem Króla Maciusia. 
We wtorek - 08 maja został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. „Pocztówka Korczakowska”. Wychowankowie wykonali pocztówki związane z życiem i twórczością Starego Doktora. Wygrani otrzymali upominki ufundowane przez Radę Rodziców oraz szkołę. 
        09 maja to dzień, w którym podsumowano konkurs plastyczny „Ilustracja do cytatu Janusza Korczaka”. Podopieczni naszej szkoły mieli wcześniej podane cytaty Henryka Goldszmita, do których trzeba było wykonać obrazek-projekt. Także i tego dnia cała społeczność szkolna jak też i Grono Pedagogiczne zaprezentowała się w zielonych strojach, gdyż kolor zielony to ulubiona barwa naszego Patrona. 
       Z kolei w czwartek – 10 maja nastąpiło podsumowanie akcji „Podaj dobry uczynek” oraz rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą gazetkę klasową – ogłoszony przez Radę Rodziców. Uczeń o „największym sercu” to Klaudiusz Kwocz, który swoimi dobrymi uczynkami zaskarbił sobie sympatię zarówno rówieśników jak i nauczycieli oraz pracowników obsługi. Natomiast laureatami najładniejszej gazetki okazali się uczniowie klasy siódmej.

          11 maja odbyło się podsumowanie Dni Patrona. O godzinie 9.00 została odprawiona uroczysta Msza św. z udziałem pocztu sztandarowego, społeczności szkolnej oraz zaproszonych gości. Po powrocie na teren szkoły rozpoczęła się część oficjalna, gdzie swoją przemowę z okazji Jubileuszu 10-lecia, wygłosiła Pani dyrektor Lilla Maciocha. Przedstawiła w niej zmiany jakie nastąpiły w okresie 10 lat w naszej szkole oraz jak wiele sukcesów odnoszą nasi wychowankowie. Przypomniała także sylwetkę naszego Patrona oraz okoliczności wyboru jego imienia. Podziękowała za współpracę wszystkim, którzy przyczyniają się do istnienia i funkcjonowania naszej szkoły. Następnie „szkolni artyści” zaprezentowali program słowno-muzyczny ze scenkami z życia Starego Doktora ubarwiony dodatkowo piosenkami w wykonaniu naszych uczniów z klasy pierwszej, trzeciej, Oddziału Przedszkolnego, uczennic z klasy VII, a także solistów: Zuzanny Niezgódki, Miłosza Pilca oraz  Nikoli Muszyńskiej. 
         Kolejnym punktem programu były wystąpienia zaproszonych gości, spośród których głos zabrali: Zastępca Burmistrza Gminy Żmigród – Pan Zdzisław Średniawski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Żmigrodzie – Pan Jan Czyżowicz, Starosta Powiatu Trzebnickiego – Pan Waldemar Wysocki, w imieniu dyrektorów wszystkich placówek oświatowych glos zabrała Pani Katarzyna Lech – dyrektor Zespołu Szkół Dwujęzycznych w Żmigrodzie oraz Radny Powiatu Trzebnickiego - Pan Paweł Oleś, a także Przewodnicząca Rady Rodziców - Pani Monika Niezgódka. Na koniec uczennice klasy VII przeprowadziły turniej wiedzy o Korczaku „Kocham Cię szkoło”, w którym udział wzięli zaproszeni goście, nauczyciele i młodzież szkolna. Zwyciężyła drużyna gospodarzy – uczestnicy otrzymali okolicznościowe upominki. 
Punktem kulminacyjnym naszej uroczystości było odsłonięcie ( w holu szkoły) popiersia Janusza Korczaka przez Dyrektora Szkoły i Zastępcę Burmistrza Gminy Żmigród. Poświęcenia dokonał ksiądz proboszcz Mariusz Grzesiowski. 
      Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na poczęstunek, który rozpoczęła degustacja Jubileuszowego tortu z wizerunkiem Patrona.  W miłej atmosferze uczestnicy spotkania dzielili się wrażeniami z obchodów 10-lecia nadania imienia naszej szkole.

         Dni Patrona były wspaniałym czasem, który poświęciliśmy osobie Janusza Korczaka, postaci wybitnej i godnej naśladowania. Niepodważalna jest prawda o naszym patronie – jest niezawodnym autorytetem moralnym.

K. Leśniwska-Żakowska
L. Maciocha