Dzień pierwszy - 26.05.2015r. - Gry i zabawy Przedszkolaków

Dzień drugi - 27.05.2015r. - Współzawodnictwo sportowe klas I-III

Dzień trzeci - 28.05.2015r. - Biegi lekkoatletyczne klas IV-VI

Dzień czwarty - 29.05.2015r. - Mecz piłki nożnej chłopców

Dzień piąty - 01.06.2015r. - Konkirencje sportowe w ramach pikniku „DZIEŃ DZIECKA I DZIEŃ RODZINY”