Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Barkowie

Tutaj powinien być opis

Ukryte dziedzictwo- realizacja ogólnopolskiej kampanii archeologicznej

UKRYTE DZIEDZICTWO to ogólnopolska kampania archeologiczna poruszająca temat polskiego dziedzictwa narodowego ukrytego w ziemi i pracy archeologów a także promocja tych działań w społeczeństwie.

Projekt edukacyjny „Ukryte dziedzictwo. Co kryje polska ziemia?” realizowany w ramach Programu „Patriotyzm Jutra” skierowany jest do szkół, instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci i młodzieży. Przygotowane zajęcia mają kształtować wśród młodych odbiorców świadomość obywatelską oraz właściwy model postawy w zakresie ochrony i zachowania polskiego dziedzictwa archeologicznego. Działania realizuje Fundacja Archeologiczna Archeo.

Projekt „Ukryte dziedzictwo. Co kryje Polska ziemia?” dofinansowany jest ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra.

Szkolny koordynator projektu

Martyna Zalewska-Rybka