Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Barkowie

Tutaj powinien być opis

Odłącz się, czyli w jaki sposób nie paść ofiarą fonoholizmu

Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych
Odłącz się, czyli w jaki sposób nie paść ofiarą fonoholizmu
Czas trwania warsztatów: 1.5 godziny (2 jednostki lekcyjne).
Stowarzyszenie Młody Dolny Śląsk to organizacja młodzieżowa, działającą na całym terytorium województwa dolnośląskiego. Realizujemy projekty społeczne, edukacyjne, patriotyczne czy historyczne. Kładziemy ciągły nacisk na rozwój naszych członków, zwiększając tym samym ich kompetencje na rynku pracy. Dbamy o rozwój społeczeństwa obywatelskiego i naszych lokalnych społeczności.
W ramach jednych z naszych działań, przeprowadzamy od 2019 roku projekt społeczny „Odłącz się”. Jest to projekt na temat fonoholizmu czyli uzależnienia od smartfonu. W czasie kolejnych edycji staramy się pokazać ludziom, a zwłaszcza młodzieży, że telefon jest świetnym narzędziem do pracy, ale jest to tylko i wyłącznie narzędzie. Nie stanowi on wartości samej w sobie a ważniejsze od niego są relacje międzyludzkie. Przy okazji informujemy o zagrożeniach jakie niesie ze sobą nadmierne i nieumiejętne korzystanie ze smartfonów. Pokazujemy, że zbyt częsty i nieumiejętny zalew dopaminą doprowadza do fizycznych zmian w mózgu, wyjaśniamy ludziom mechanizm uzależnień behawioralnych, pokazujemy jakie zagrożenie nawet dla życia może mieć używanie telefonu w nieodpowiedzialny sposób (choćby prowadząc w tym czasie samochód). Nasze działania prowadzimy na wielu płaszczyznach: media, partnerzy i kampania informacyjna, poradnik dla rodziców, poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez malowanie napisów ostrzegawczych, czy szeroka profilaktyka w szkołach. Z ostatnim działaniem wiąże się stworzenie warsztatów dla uczniów szkolnych.
Warsztat obejmuje następujące zagadnienia:
- objawy i skutki fonoholizmu,
- mechanizm działania dopaminy,
- neuroplastyczność mózgu,
- rola snu,
- sieci społeczne,
- profilaktyka w walce przeciw fonoholizmowi
-telefon jako narzędzie do pracy i nauki.
Młodzi ludzie coraz częściej stają się więźniami własnego telefonu komórkowego. Smartfony towarzyszą im niemal w każdym momencie życia. Problem fonoholizmu, czyli uzależniania od smartfonu powoli staje się powszechnym zjawiskiem. Osoby zmagające się z tym nałogiem borykają się z obniżoną koncentracją ( co ma ogromny wpływ między innymi na ich osiągnięcia edukacyjne), wzrostem rozkojarzenia, agresją czy trudnościami w skupieniu. Z fonoholizmem wiąże się również nieumiejętne zarządzanie dopaminą, czyli hormonem szczęścia, modyfikacja pracy i wyglądu mózgu, problemy z nawiązywaniem bezpośrednich kontaktów międzyludzkich.
Celem warsztatów jest wskazanie, w jaki sposób możemy bronić się przed fonoholizmem. Prowadzący w przystępny sposób - przy wykorzystaniu nowoczesnych, często autorskich metod nauczania- wyjaśniają zjawisko fonoholizmu.
Wyrażamy nadzieję, że nasza propozycja stanie się interesującym dopełnieniem realizowanego w Państwa szkole programu profilaktycznego.

Koordynator Projektu
Dawid Wrzesiński