Tutaj powinien być opis

Regulamin organizacji nauczania zdalnego

W dokumentach szkolnych został zamieszczony Regulamin organizacji nauczania zdalnego.