Tutaj powinien być opis

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21, odbędzie sie o godzinie 8.00, w klasach z wychowawcami, nie będzie części oficjalnej - apelu.

Powrót ze szkoły planowany jest między godziną 9.00 a 9.30.

Wejście do szkoły - zgodnie z reżimem sanitarnym- dezynfekcja rąk w holu, maseszki- do momentu wejścia do klasy, unikanie skupisk, zachowanie bezpiecznej odległości.

Osoby trzecie(rodzice, opiekunowie,rodzeństwo),które muszą przebywać na terenie szkoły, zobowiązane są do używania maseczek przez cały czas pobytu w szkole.

Informacje o godzinach autobusów, w tym dniu zostały przekazane, przez gminę, sołtysom poszczególnych miejscowości.

Dyrektor szkoły

Lilla Maciocha