Tutaj powinien być opis

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało rozporządzenie dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2020 roku.

W dokumencie zostały ujęte m.in. procedury, terminy oraz czynności związane z przeprowadzeniem egzaminów.

W załączeniu przekazuję rozporządzenie oraz komunikat MEN w tej sprawie. Proszę o zapoznanie się z materiałami oraz udostępnienie
ich pracownikom Państwa placówki, uczniom i rodzicom.

Zachęcam Państwa do śledzenia strony internetowej MEN https://www.gov.pl/web/edukacja, na której na bieżąco udostępniamy
wszystkie najważniejsze informacje.

Z poważaniem

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej