Tutaj powinien być opis

Uwaga Rodzice Dzieci Przedszkolnych!

Drodzy Państwo, Rodzice Dzieci Przedszkolnych, z pewnością wszyscy Państwo śledzicie sytuację związaną z rozwojem sytuacji epidemiologicznej Covid-19 w naszym kraju. Na konferencji, w dniu 29.04.2020 r. ,Pan Premier, przekazał informację o możliwości otwarcia przedszkoli, w tym OP i PP, od 6 maja 2020r. O otwarciu może zdecydować organ prowadzący, ściśle stosując się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Zdrowia. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze aktów prawnych, które by to regulowały. Zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, rodziców oraz kadry są naszym priorytetem. W związku z tym Organ prowadzący- Gmina Żmigród, podjął decyzję o nie otwieraniu placówek wychowania przedszkolnego od 6 maja. Prawdopodobnie otwarcie nastąpi wcześniej niż 24 maja, ale ostateczna data jest jeszcze nieznana. Wszelkie nowe informacje będę Państwu przekazywała na bieżąco. Proszę o śledzenie wiadomości w Librusie.

Życzę Wszystkim dużo zdrowia!
Z poważaniem
Lilla Maciocha