Tutaj powinien być opis

Wyniki rekrutacji 2020/2021

W zakładce

>>>>Rekrutacja 2020/2021 <<<<

zamieszczone zostały listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do  Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego i do klasy I

Proszę wypełnić "potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola"- załącznik nr 7 i dostarczyć dokument do szkoły.