Tutaj powinien być opis

UWAGA! WAŻNE!

Szanowni Państwo Dyrektorzy,_

czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji
i współpracy.

ZMIENILIŚMY PRZEPISY, DZIĘKI KTÓRYM MOŻLIWE JEST PROWADZENIE
KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA
FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZWIĄZKU Z
ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID- 19.
OKREŚLILIŚMY ZASADY PROWADZENIA NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ I
STWORZYLIŚMY MOŻLIWOŚĆ OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW.

Przekazuję Państwu w załączeniu rozporządzenia, które dziś, 20
marca br. zostały przeze mnie podpisane:

        * _zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,_
        * _w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19._

Zgodnie z zapisami rozporządzeń od 25 marca 2020 r. nauka będzie
obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość.

W związku z tym od poniedziałku, tj. 23 marca 2020 r. w „Strefie
Pracownika" będą dostępne loginy oraz hasła do Zintegrowanej
Platformy Edukacyjnej (epodreczniki.pl) dla nauczycieli i uczniów.
Proszę o przekazanie powyższych uprawnień nauczycielom, a nauczycieli
o przekazanie ich uczniom.

Apeluję do Państwa i proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na
równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, a także
uwzględnienie możliwości psychofizycznych dzieci. Nauka na
odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich
wyzwanie.

Proszę również o zapoznanie się z załączonymi materiałami:
komunikatem ministerstwa edukacji na temat kształcenia na odległość
oraz informacją „Praktyczne porady jak organizować kształcenie na
odległość".

Dziękuję za Państwa dotychczasowe wysiłki i zaangażowanie.

_Łączę wyrazy szacunku,_

Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej