Tutaj powinien być opis

#men #szkolapamieta

Jak co roku nasza szkoła wzięła udział w akcji #men #szkolapamieta.
Wolontariusze wraz z Panią Ireną oraz Panią Małgosią zorganizowali zbiórkę zniczy. Zebrane znicze zostały wysłane na groby Polaków na Ukrainie.
Odwiedziliśmy, także cmentarz parafialny w Barkowie, gdzie zapaliliśmy znicze przy słupie granicznym.
@ministerstwoedukacjinarodowej
@szkolapamieta #nasiuczniowiepamietaja