Tutaj powinien być opis

Projekt Archipelag skarbów

9 i 10 października uczniowie klas siódmych i ósmych SP im. Janusza Korczaka i im. ks. Jana Twardowskiego, ich rodzice oraz nauczyciele  wzięli udział w szkoleniach i warsztatach w ramach projektu „Archipelag Skarbów”. Tematem spotkań była „ Profikaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych”. 

Archipelag Skarbów to dynamiczny program profilaktyczny dla młodzieży opracowany i prowadzony przez specjalistów z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, rekomendowany przez najważniejsze instytucje zajmujące się profilaktyką. Dwa bloki warsztatów, w dwa kolejne dni, prowadziły młodzież przez sześć wysp Archipelagu, na których zdobywali wiedzę o sobie samych, o swojej godności i pięknie, o przemianach jakie zachodzą w nich w okresie dojrzewania, a także o miłości, seksualności, budowaniu relacji opartych na zaufaniu i
szacunku. Uczyli się jak radzić sobie ze złością, gniewem i zakochaniem, jak trenować własną siłę charakteru i przeciwstawiać się negatywnej presji rówieśników. Skarbami, dla których młodzi podjeli trudy wyprawy są głębokie szczęście, trwała miłość i przyjaźń oraz realizacja w życiu własnych pasji i marzeń.

Program "Archipelag Skarbów" w naszych szkołach był współfinansowany ze środków publicznych przez Starostwo Powiatowe w Trzebnicy.
Dziekujemy też wszystkim zazngażowanym w realizację projektu.