Tutaj powinien być opis

Dzień Ziemniaka

Tegoroczny Dzień Ziemniaka za nami...było pysznie, wesoło i ziemniaczanie.
Z tego miejsca chciałabym podziękować:

  • uczniom i nauczycielom za piękne występy, plakaty oraz kompozycje,
  • pracownikom szkoły i nauczycielom za pomoc przy przygotowaniu i sprzątaniu, 
  • pani sekretarce za dyplomy,
  • rodzicom za wszelką pomoc: za ziemniaki, drewno, obsługę grilla, pieczenie frytek i ziemniaków,
  • rodzicom, którzy przygotowali potrawy na konkurs,
  • Sołectwu Barkowo, Sołectwu Lubiel, MKS Piast Żmigród Żaki Starsze: za kiełbaski na grilla,
  • Radzie Rodziców za ufundowanie nagród.

przewodnicząca Rady Rodziców: Monika Niezgódka