Ubezpieczenie dzieci w roku szkolnym 2019/2010

Drodzy Rodzice

Poniżej zamieszczone zostały załączniki dotyczące ubezpieczenia NNW.

 * Postanowienia dodatkowe

 * Ogólne warunki ubezpieczenia

 * Ubezpieczenie grupowe

 * Druk zgłoszczenia roszczenia

 * Tabele norm i uszczerbku