Tutaj powinien być opis

Szkoła w programie ZBIERAJ BATERIE!

Informujemy, że szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "ZBIERAJ BATERIE!" Jest to długofalowy, ogólnopolski program edukacyjny dla szkół na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i akumulatorów. Ze względu na znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym świecie, program inicjuje szereg wartościowych działań, mających na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

Program ZBIERAJ BATERIE! ma na celu zachęcić dzieci i młodzież do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonać do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków.

Organizatorem programu jest Zakład Gospodarki Komunalnej Organizacja Odzysku BIOSYSTEM S.A., która działając w branży ochrony środowiska i gospodarki odpadami, inwestuje również w przedsięwzięcia majace na celu wzrost świadomości ekologicznej konsumentów oraz promowanie zasad selektywnego pozbywania się odpadów.


Na terenie szkoły pojawi się Pojemnik – do zbiórki zużytych baterii i akumulatorów.

Zachęcamy wszystkich uczniów wraz z rodzicami o przynoszenie do szkoły zużytych baterii i akumuklatorów.

Baterie i akumulatory przenośne będą zbierane do maja 2016 roku. 

Do wygrania są cenne nagrody dla szkoły, dlatego też liczymy na Państwa zaangażowanie!


źródło: http://www.zbierajbaterie.pl/