dot. Wyprawki szkolnej

Informuję, że kryterium dochodowe w roku 2015 wynosi 574 zł na osobę w rodzinie.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych za dochody członków rodziny uważa się dochody osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz zmiany w sytuacji dochodowej stanowiące utratę i uzyskanie dochodu. Należy podkreślić, że w roku bieżącym rokiem kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy jest rok 2013.


Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Żmigród (dok. w załączeniu) informuję, że termin składania wniosków upływa 18 września 2015 r.

Załączniki