Przedmiot: godzina do dyspozycji dyrektora-przygotowanie do egzaminu