Przedmiotowe Zasady Oceniania w Edukacji Wczesnoszkolnej

  Przedmiotowe Zasady Oceniania z Języka Polskiego

  Przedmiotowe Zasady Oceniania z Języków Nowożytnych - klasy 4 - 8

  Przedmiotowe Zasady Oceniania z Historii i WOS

  Przedmiotowe Zasady Oceniania z Chemii - klasy 7-8

  Przedmiotowe Zasady Oceniania z Matematyki - klasa 5

  Przedmiotowe Zasady Oceniania z Matematyki - klasa 6

  Przedmiotowe Zasady Oceniania z Matematyki - klasa 7

  Przedmiotowe Zasady Oceniania z Informatyki - klasy 4-8

  Przedmiotowe Zasady Oceniania z Muzyki - klasy 4-7

  Przedmiotowe Zasady Oceniania z Edukacji dla Bezpieczenstwa - klasa 8

  Przedmiotowe Zasady Oceniania z Wychowania Fizycznego - klasy 4-8