ROK SZKOLNY 2017/2018::Przekaż 1% podatku dla szkoły

Złota piątka

ZŁOTA PIĄTKA W NASZEJ SZKOLE,
czyli uczniowie z najwyższą średnią ocen w danym miesiącu

 

 

Złota Piątka Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Barkowie została ustanowiona w 2015 r. Tworzą ją uczniowie z najwyższą średnią w danym miesiącu ( jednak nie niższą niż 5,00. ).  Nazwiska, zdjęcia i wysokość średniej ocen zostają umieszczone na korytarzu szkolnym, na stronie szkoły oraz na stronie portal.librus.pl. W roku szkolnym 2018/2019, Złota Piątka nominowana będzie w miesiącu wrześniu w dwóch kategoriach klasowych ( IV-V, VI-VIII), pozostałe miesiące IV-VIII. Na koniec roku szkolnego zostają wyłonieni laureaci Złotej Piątki z całego roku szkolnego.  Są to uczniowie, którzy najczęściej znajdowali się na prowadzeniu. Dostają oni upominki ufundowane przez Radę Rodziców.