ROK SZKOLNY 2018/2019::Przekaż 1% podatku dla szkoły

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych


3 września 2018 r.
Podstawa prawna:
– § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

2.

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 – 31 grudnia 2018 r.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

3.

Ferie zimowe


28 stycznia – 10 lutego 2019 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

5.

Egzamin ósmoklasisty

 

15 kwietnia – 17 kwietnia 2019 r.
Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);
§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

6.


Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

21 czerwca 2019 r.
Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

7.


Ferie letnie

 

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

 

Kalendarz uroczystości i imprez szkolnych

w roku szkolnym 2018/2019


 1. Rozpoczęcie roku szkolnego                              3 IX
 2. Dzień Pieczonego Ziemniaka                            21 IX
 3. Dzień Edukacji Narodowej                               12 X
 4. Święto Odzyskania Niepodległości                    12 XI
 5. Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości   31 X-12XI
 6. Andrzejki                                                       30 XI
 7. Wigilia – Jasełka                                            20 XII
 8. Dzień Babci i Dziadka („O”, PP)                       22 I 
 9. Zabawa karnawałowa z Mikołajem                   25 I
 10. Dzień Wiosny                                                 21 III 
 11. Święto konstytucji 3 maja                               30 I
 12. Podsumowanie Dni Patrona szkoły                   10 V
 13. Dzień Dziecka-Dzień Rodziny                          31 V
 14. Uroczyste zakończenie roku szkolnego            21 VI

Poszczególne daty mogą ulec niewielkim zmianom.