procedury_bezpieczenstwa_w_sp_barkowo.pdf

  kryteria_przyznawania_stypendium_dla_uczni.pdf

  program_wychowawczo__profilaktyczny20182019.pdf

  raport_z_ewaluacji_problemowej_punktu_przedszkolnego_2017.pdf

  statut__sp_barkowo.pdf

  koncepcja_pracy_szkoly.pdf

  pzo_historia_i_spoleczenstwo.pdf

  pzo_informatyka_zajecia_komputerowe.pdf

  pzo_jezyk_polski.pdf

  wymagania na koniec_kl_3_Irena Cych.pdf

  pzo_muzyka.pdf

  pzo_plastyka.pdf

  pzo_technika.pdf

  pzo_wf.pdf

  pzo_matematyka_klasa_4_i_6.pdf

  pzo_przyroda_klasa_4_i_6.pdf

  pzo__jezyk_angielski_kl_13.pdf

  przedmiotowe_zasady_oceniania_z_jezyka_angielskiego_dla_klas_46.pdf

  pzo_klasa_3.pdf

  pzo_I-III.pdf

  szkolny_program_profilaktyki_2015.pdf

  plan_przcy_rady_ped_18__19.docx

  plan_pracy_szkoly_podstawowej_w_barkowie_1819.docx